Bankroll Management

Systemprosjekt
Nå som norsk fotball snart ruller i gang tenkte jeg i samarbeid med Oddsfabrikken å starte et prosjekt hvor jeg tester ut forskjellige former for bankrollmanagement. Målet er å i løpet av sesongen kartlegge hvilket system som er mest lønnsomt samtidig som risk of ruin er tilnærmet lik null. Det vil ikke bli satt ekte penger i noen av systemene, dette er kun testing. Jeg kommer til å bruke de fleste spill lagt ut som tips av Oltedal. Han vil også stå for verdisettingen. Mer om dette lenger ned.

Litt generell info
Langtidsspill utgår, siden de fleste av strategiene bruker en %andel av rollen som grunnlag for innsats vil det være lite smart å ha deler av bankrollen låst i lange perioder. Når et spill er satt regnes det ikke lenger som en del av bankrollen før vi eventuelt vinner på spillet. Rollen er penger vi har å spille for, og dersom vi setter et spill for 5% av rollen vil det være hodeløst å ta med penger som allerede er i spill, og som vi ikke vet om vi får tilbake. Fra spill 97 tracker jeg også forventet ROI som funksjon av forventet verdi og odds vi får. Resultatet der så langt vises nederst i de individuelle grafene for hvert system.

Hvilke strategier vil bli testet?

Full Kelly
Halv Kelly
Kvart Kelly
Flat bet
Unitssystem

Full, Halv og Kvart kelly
– Disse systemene bygger på en formel ( K = (P*B – (1-P))/B ) som optimaliserer størrelsen på bettet ditt i % i forhold til bankrollen. Dersom man vet verdien i hvert enkelt spill helt nøyaktig, er full Kelly det optimale å bruke. Men siden ingen vet den eksakte verdien i oddstipping så er full Kelly til tider veldig risikabelt å benytte seg av. En faktisk regel for Kelly er at dersom man vurderer verdien i et spill til å være mer enn dobbelt så mye som den egentlig er, og satser deretter, så kan man forvente å tape penger. Derfor går mange oddstippere for en derivat av Kelly, gjerne half kelly eller lavere. Half Kelly betyr bare at man tar det optimale budet som formelen gir ut og deler på 2. Slik unngår man i de fleste tilfeller å overvurdere verdien, men man tjener heller ikke optimalt. Enda sikrere er kvart kelly. Nå skal det sies at Kelly og 1/2 Kelly er ganske aggressive i forhold til de andre systemene vi skal teste ut.

Flat bet
– Er enkelt å greit 4% av bankrollen per bet.

Unitssystem
– Her spiller vi det klassiske 1-10 unitssystemet med en bankroll på 100 units. 1 unit tilsvarer alltid 1% av bankrollen. Den store forskjellen her i forhold til Kelly, er at vi har en cap på 10 units, altså 10% av bankrollen.

Hvordan blir verdien fastsatt?
– Denne delen står Johan for og vi stoler fullt og helt på hans ekspertise. Dette prosjektet blir på en måte en pekepinn på hvordan han kan tjene mest mulig på sine spill, og vi legger ikke fingrene imellom dersom magefølelsen tilsier stor verdi. Hvordan dette fungerer i de forskjellige systemene blir spennende å se. Fra før har tipsene hans inneholdt en anbefalt innsats i form av 1-10 units. Det vi i tillegg trenger her er hans mening om hvor stor prosentvis sjanse spillet har for å gå inn. Denne prosentvise sjansen sammen med oddsen vi får ligger til grunn for alle derivatene av Kelly kriteriet vi kommer til å bruke.

Sånn før vi starter..
– Vil jeg presisere at vårt ønskede mål er å bygge bankrollen fortest mulig på en sikker måte. En høy ROI (Return Of Investment) er flott, men dersom vi ikke øker innsatsen i takt med at bankrollen blir større går vi glipp av store summer. Det er også viktig å kunne skille mellom hvor mye verdi det er i hvert spill, slik at en da kan sette mer når verdien er stor og omvendt. Vi tar derfor med Flat bet for å måle de andre systemene opp mot et som ikke skiller mellom verdi. Startrollen vil for alle strategiene være 10 000kr.

Resultat PER 04.09.2012:

Utarbeidet og oppdatert av Steinar Hovde.

Comments are closed.